Избор на Производител

Основните  при избора на фирма на която ще дадете Вашите пари за изработка на Изделие.

  • Вижте в сайта има ли връзки към Партньори – това са фирми с който избрания от Вас сайт е в добри работни отношения. Ако няма такива – откажете поръчката колкото и примамлива да е цената. Ако сайта е сложил за партньори имена вдъхващи уважение и респект със своята коректност, на пример (Dell,Google,Nivea,Nokia,Siemens)  помислете въможно ли е да имат някакви отношения.
  • Преди да заплатите стока през интернет проверете собственика на сайта / на кого е притежание и от кога / отТук . Създават се нови сайтове с идея бърза печалба. Ако
Share →