Метални маси + 10% .

Промяната в цените е от 23. 03.2021 год.


Шкафове за инструменти. Метален шкаф.

Шкафове за инструменти. Стандартен метален шкаф. Размери – 2000/1000/450мм.