Метални маси + 10% .

Промяната в цените е от 23. 03.2021 год.Работни Колички.

Работни Колички от Железарска и Ковашка работилница – МеталниФорми /гр. Русе/

Работни Колички.

Производствени Работни Колички:

Работни колички, метални помощни колички за производство и монтаж.

Работна количка – M1

Работни колички. Товарни колички. Производствено оборудване.

Работни колички – M2